top of page

История

cropped-cropped-cropped-top.png

Създаване и кратка история

През далечната 1898 г., преди 123 години е основана една от първите обществени организации в България – Физико-математическото дружество (ФМД), чийто наследник днес е СМБ. През 1950 г., обаче, Софийският народен съд закрива ФМД заедно с други сродни организации, изтъквайки като причина, че те дублират дейността на Министерство на образованието, Съюза на учените в България и Съюза на научните работници. Сравнително скоро, обаче, е възродена дейността на организацията под името Българско физико-математическо дружество. На 15 декември 1960 година се провежда учредително събрание на Българското физико-математическо дружество (БФМД). С това става не само възстановяване на ФМД в София, но и разширяването му за цялата страна. Приет е нов устав и се учредяват над 40 секции (една, от които е и бургаската) в цялата страна. На извънредна национална конференция от 17 октомври 1971 година се решава БФМД да се раздели на две дружества: Българско математическо дружество (БМД) и Дружество на физиците. Още същия ден се провежда учредителното събрание и се приема проекто–устава на БМД.

Учредяването на СМБ (Съюз на математиците в България) става на конференцията във Варна през 1977 година. Форма и наименование, съхранили се и до днес.

"Емблемата" на СМБ-Бургас

Състезанието по математика и информационни технологии “Свети Николай Чудотворец”

Турнирът  се организира съвместно с РИО на МОН ежегодно от 1998 г. в дните преди 6 декември, празника на град Бургас. Започва само със състезание по математика, а от 2001 г. включва и състезание по информационни технологии. Участници са ученици от 3 до 12 клас от Бургас и областта.

Автори на темите са учители и университетски преподаватели от секцията. Задачите от състезателните теми по математика и информационни технологии са издадени в сборник.

От 2012 г. състезанието включва и ученици от 2 клас, а от 2017 г. – и от 1 клас.

Досега в състезанието са участвали ученици от 27 български града. 

Досегашните председатели на секцията

СМБ-Бургас е основана от 12 математици и физици през 1962 г. Сред основателите са Божил Божилов, Димитър Мутафчиев, Чакъров, Ганка Митева, Йордан Николов, Мара Мутафчиева.

Председатели на секцията​

 • 1962 – 1964 Божил Божилов

 • 1964 – 1998 Димитър Мутафчиев – Университет “Асен Златаров” – Бургас

 • 1998 – 1999 Красимир Коларов – Университет “Асен Златаров” – Бургас

 • 1999 – 2001 Мария Желева – ГЧЕ “Васил Левски” – Бургас

 • 2001 – 2007 Коста Папазов – ПГЕЕ “Константин Фотинов” – Бургас

 • 2007 – 2010 Мариана Панайотова – ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас

 • 2010 – 2013 Диана Савова – Търговска гимназия

 • 2013 Динко Раднев – ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас 

На вътрешната сцена

СМБ-Бургас работи на вътрешната сцена основно в три посоки:  

 • Състезания (регионални и национални), утвърдили се в региона и страната и записани в план графика на МОН за провеждането на математически състезания в България / в план графика на Съюза на математиците в България

 • Пробни изпити (в помощ на учениците, на които предстоят национални изпити), а именно – в 7, 10 и 12 клас

 • Математически събития, организирани основно за учителите по математика, информатика и ИТ (конференции, семинари и изнесени обучения)

Секция СМБ-Бургас провежда ежегодно няколко математически състезания:

 • Зимни математически състезания – от 1995 година, като през година, секцията е  домакин на състезанието

 • Европейско Кенгуру

 • Австралийско математическо състезание

 • Математически турнир "Иван Салабашев"

 • Математически турнир "Черноризец Храбър"

СМБ-Бургас организира и провежда регулярно традиционните регионални научно практически конференции  

Провеждат се ежегодно от 1977 г. В тях вземат участие членове на СМБ – секция Бургас от цялата област. Конференциите включват  лекции, дискусии, семинари, водени както от членове на секцията, така и от гости от различни български университети, МОН и БАН. Разглежданите теми отразяват проблеми, новости и добри практики в образованието по математика и информатика

bottom of page