top of page

Пробни изпити 2022

Динко Раднев

Apr 7, 2022

Уважаеми ученици, родители и колеги!
На 29.05.2022 г. от 10.00 часа СМБ – секция Бургас ще проведe последния за тази година от традиционните пробни изпити по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас.

  • Тестовите задачи в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно последните изисквания на МОН

  • Задачите са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища от област Бургас към настоящия момент

  • Тренировъчните изпитите в помощ на седмокласниците ще бъдат проведени ПРИСЪСТВЕНО в ППМГ „Акад. Никола Обрешков” - Бургас


І. Таксата за право на участие е 20 лева за всеки изпит при ранна регистрация и 25 лева за всеки изпит при късна регистрация, и се внася колективно или индивидуално както следва:

  • за 1.05.2022 г..: ранна регистрация – до 26.04.2022 г., късна регистрация – 27.04.2022 г. – 29.04.2022 г.;

  • за 29.05.2022 г.: ранна регистрация – до 24.05.2022 г., късна регистрация – 25.05.2022 г. – 27.05.2022 г.


Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000

Моля посочете името на ученика и датата на явяване на изпит в платежното нареждане.


ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ЧРЕЗ ФОРМАТА:

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


III. Копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail probni2022@abv.bg с копие до mathschool_bs@abv.bg

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на регистрационната форма, въпреки преведената сума по банков път.


Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита след 17.00 часа, на базата на регистрацията за участие. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

В срок до една седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас – www.smbburgas.eu.


Резултатите се обявяват в Интернет като се спазват едновременно следните принципи:

  • публично;

  • поименно.


Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.


За справки: тел. 0878 17 99 49 (А1)

Динко Раднев,

Председател на СМБ – Бургас

bottom of page