top of page

Пробни изпити 2023 VII клас

Динко Раднев

Feb 14, 2023

Уважаеми ученици, родители и колеги!

На 19.02.2023 г., 19.03.2023 г., 30.04.2023 г. и 28.05.2023 г. от 10.00 часа СМБ – секция Бургас ще проведe станалите вече традиционни пробни изпити по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас.

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно последните изисквания на МОН; 

 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища от област Бургас към настоящия момент; 

 • Тренировъчните изпитите в помощ на седмокласниците ще бъдат проведени ПРИСЪСТВЕНО


І. Таксата за право на участие е 25 лева за всеки изпит при ранна регистрация и 30 лева за всеки изпит при късна регистрация, и се внася колективно или индивидуално както следва:

 • за първия изпит:

ранна регистрация – до 17.02.2023 г., късна регистрация – 18.02.2023 г.;

 • за втория изпит:

ранна регистрация – до 14.03.2023 г., късна регистрация – 15.03.2023 г. – 17.03.2023 г.;

 • за третия изпит:   

ранна регистрация – до 25.04.2023 г., късна регистрация – 26.04.2023 г. – 28.04.2023 г.;

 • за четвъртия изпит: 

ранна регистрация – до 23.05.2023 г., късна регистрация – 24.05.2023 г. – 26.05.2023 г.;


         Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000   


            Моля посочете трите имена на ученика и датите на явяване на изпит като основание за плащане в платежното нареждане.

 • ІІ. Заявка за участие в пробните изпити по математика става САМО чрез формуляра:

ФОРМУЛЯР ПО МАТЕМАТИКА

 • III.  След подаване на заявката, копие от платежното нареждане да се изпрати в същите срокове на е-mail:

probni2023@abv.bg с копие до mathschool_bs@abv.bg  


Забележка: Често допускана грешка е неизпращането на копието на платежното на ел. поща, въпреки преведената сума по банков път.


Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.eu в деня преди изпита след 17.00 часа, на базата на подадените заявки. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.


В срок до една седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас – www.smbburgas.eu.

Резултатите се обявяват в Интернет като се спазват едновременно следните принципи:

 • публично;

 • поименно.


Родителят/Настойникът, носещ родителска отговорност за ученика, с подаването по електронен път на Заявление за участие (с изпращане на попълнения формуляр), приема резултата да бъде обявен по описания по-горе начин.


За справки: тел. 0887 61 30 69 (А1),

                            0878 17 99 49 (А1)               

                                                       

Динко Раднев, 

Председател на СМБ – Бургас

bottom of page