top of page

"A Hug for All" - Athens, Greece

В периода от 17 ноември до 1 декември 2022г. в столицата на нашата южна съседка Атина се проведе мобилност на един от най-атрактивните и обичани от младите хора европейски проекти – Erasmus+: "Прегръдка за всички"/ "A hug for all".

В рамките на две седмици четиридесет представители от осем различни държави, сред които и България, участваха в обучителен проект-семинар, засягащ едни от най-наболелите проблеми на нашето съвремие. Шестима абитуриенти от ППМГ „Акад. Никола Обрешков” - Бургас (Мартина Василева, Елица Георгиева, Стела Димитрова, Фани Тенева, Богдан Данев и Георги Желев) бяха определени от бургаската секция на "Съюза на математиците в България" да представят страната и града на този много сериозен младежки форум.


Основната цел на проекта е участниците да се запознаят с методи и форми на подход към различни проблеми в различни ситуации, да развият съпричастност към бежанците и изобщо хората, които биват поставяни на ежедневни изпитания не само в собствените си страни. Към тези, които са преследвани, дори и след като се установят в чужбина в съответните приемащите страни, особено в Европа.

Участниците в проекта получиха възможност да научат повече по темата, да се запознаят с подробности, досега непознати за тях, и да участват в поредица от работилници и дейности, подходящи за развиване на способността им да се справят в подобни ситуации, както и да помагат и да напътстват хората около себе си, попаднали в такива ситуации. С повишен интерес те изслушаха особено актуалните теми, свързани с бежанците от Украйна, Сирия и др. държави. От друга страна бе отделено сериозно внимание и на вълната от имигранти към европейските държави и най-вече към тези от Балканския полуостров.


Освен тези теми, бяха обсъдени и други наболели въпроси, чрез неформални методи на обучение, съобразени и реализирани с материали, одобрени от Европейския съюз и ООН. „Съюзът на математиците в България – секция Бургас” (СМБ-Бургас), в партньорство с образователната организация "Sharp Minds" - главен организатор и координатор на проекта със седалище в Атина (Гърция), гласува доверие на част от своите млади кадри, които получиха възможност да работят съвместно с доброволци, ученици, учители и студенти от още седем страни, включително от партниращите организации: "MAEK APS" - Италия, "Volonterski Centar Skopje(VCS) - Северна Македония, "Сдружение Активен младежки и спортен клуб" - Турция, "Общество за териториален прогрес (STEP)" - Словакия, "Европейски младежки център Брецлав (EYCB)" - Чехия и "Европейски институт за социално въздействие (ESI)" - Румъния.

По време на проекта българските участници получиха възможност да представят текущата ситуация в страната и региона, проблемите и тенденциите, свързани с имиграцията към територията на България, включително и бежанските вълни от Украйна и Изтока. Добре е да отбележим, че ръководителят на групата от СМБ-Бургас – Георги Желев, бе номиниран и участва през март месец същата година и в друг проект - "Education for Human Rights-Training course", където основният акцент е бил свързан с човешките права и нуждата от тяхното утвърждаване в ЕС.


Със своята активна и принципна позиция бургаските представители се вписаха успешно в това мероприятие и получиха покани за участие в още три подобни програми. Самите ученици – дванадесетокласници, на които предстои следване във водещи университети във Великобритания, Холандия и, естествено, България, останаха много доволни от допира си с младежи с подобни идеи и разбирания, което е видно от техните коментари, както и от оценката на председателя на СМБ-Бургас Динко Раднев:

- „Двете седмици, които прекарахме в Гърция, бяха може би най-запомнящото се време, което лично съм имала от години. Не само успяхме да се включим в разнообразието от културни аспекти, но и самата програма беше добре организирана и предоставяше широка гама от образователни и културни дейности, които наистина подобриха моя опит в обучението. По време на престоя си в Атина успях да се сприятеля с хора от различни културни среди. Това ми позволи да науча за техните култури и традиции и ми помогна да придобия по-задълбочено разбиране и оценка на собствената си култура. Образователни преживявания като програмата Еразъм са не само ценни от академична гледна точка, но също така предоставят уникална възможност да разширите хоризонтите си и да разширите културното си разбиране. Времето ми в Атина беше наистина живото променящо преживяване и съм вечно благодарна за възможността да участвам в програмата Еразъм.” (Стела Димитрова)

- „Преживяването на българската група в Атина беше невероятно. Освен че се насладихме на един от най-древните градове в света и обогатихме знанията си за неговата история, ние се включихме и в проект, засягащ едни от най-важните въпроси в нашето съвремие. Организираните лекции обогатиха знанията ми и засилиха още повече интереса ми към темата за човешките права и миграцията. Цялата информация беше поднесена доста интересно и иновативно, което допринесе за повишеното внимание на цялата аудитория. Запознахме се и се сприятелихме с представители на участващите страни и опознахме културите им.”

(Елица Георгиева)

- „ Благодарение на добре структурираната програма и иновативния подход на организацията домакин, двете седмици, прекарани в гръцката столица, се превърнаха във важна част от нашето културно и личностно развитие. Заедно с останалата част от групата успешно взехме участие в занятията и представихме своите гледни точки и идеи, свързани с дискутираните проблеми, които силно засягат нашата страна. Доволен съм от участието си в този форум и с удоволствие бих се включил в други подобни инициативи.”

(Георги Желев - ръководител на групата на СМБ-Бургас).

- „Като председател на СМБ-Бургас винаги съм подкрепял активността и инициативността на младежката част от нашата организация и не само от нея. Още повече, когато става въпрос за участие в мероприятия, касаещи злободневни теми от нашия живот. Възможностите, които осигуряват подобни начинания, наистина са от значение, особено в сложната настояща обстановка в нашата страна и по света. Бих искал да благодаря на домакините за отличната организация, на нашите ученици за проявените активна гражданска позиция, за тяхната всеотдайност и включването им „на пълни обороти” в проекта Erasmus+: "Прегръдка за всички"/ "A hug for all", както и на всички участници в програмата за тяхната отдаденост по време на тези две седмици в Атина”

(Динко Раднев)

Project Gallery

bottom of page